Prioritní témata

Cílem činnosti NIDV je plnit v oblasti vzdělávání úkoly, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické profesní podpoře cílových skupin pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zvláštní pozornost je v tomto směru věnována také školským zařízením pro zájmové vzdělávání a pracovníkům, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

 

V roce 2017 NIDV realizuje úkoly MŠMT v těchto prioritních oblastech:

 • Společné (inkluzivní) vzdělávání
 • Kariérní řád učitelů
 • OP VVV – šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
 • Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky – cizinci ve školách
 • Systematická podpora nadání
 • Podpora ZUŠ
 • Příprava pedagogických pracovníků ke společné části maturitní zkoušky
 • Zvyšování právního povědomí ředitelů škol a školských zařízení (školská legislativa pro praxi)
 • Jazykové vzdělávání a podpora vícejazyčnosti ve školách
 • Podpora výuky matematiky na ZŠ a SŠ
 • Primární prevence rizikového chování
 • Hodina pohybu navíc
 • Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017 (gender)
 • Protikorupční vzdělávání
... Číst dál