Šablony OP VVV

Šablony OP VVV jsou projekty zjednodušeného vykazování Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Konkrétně se jedná o výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023, jejichž podrobný obsah naleznete zde.

V rámci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) poskytuje NIDV poradenství a konzultační podporu školám, které se chtějí do výzev zapojit. Více o projektu SRP naleznete zde.

V programové nabídce NIDV pak naleznete vzdělávací programy, které jsou přímo určeny k financování prostřednictvím finančních prostředků získaných z dotace.

 
... Číst dál