Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k utváření postojů a hodnot směrem k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Aktivity, jejichž cílem je zlepšovat vnímání důležitosti problematiky globálního rozvojového vzdělávání ze strany učitelů a odborné veřejnosti organizuje NIDV od roku 2015, který byl vyhlášen Evropským rokem rozvoje, a to ve spolupráci s MZV, MŠMT, NÚV a nevládními neziskovými organizacemi (FoRS, Člověk v tísni, Arpok, Česko pomáhá, Na Zemi a dalšími). Zároveň v této oblasti zajišťujeme metodickou podporu a vzdělávání pedagogických pracovníků všech druhů, typů a stupňů škol a školských zařízení.

 Na aktivity NIDV navazují:

  • vzdělávací programy ke globálnímu rozvojovému vzdělávání nabízené na všech krajských pracovištích,
  • týden globálního vzdělávání ve spolupráci s neziskovými organizacemi,
  • konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání.

 

Ve spolupráci s odborníky a za finanční podpory MŠMT vytváříme metodiky globálního rozvojového vzdělávání pro ZŠ a neformální vzdělávání:

  • Mgr. Jiří Zajíc – Společně tvoříme svět (Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život) – ke stažení zde
  • PhDr. Jana Stará, Ph.D. – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky) – ke stažení zde
... Číst dál