Jazykové vzdělávání

Cílem rezortního projektu Podpora implementace „Koncepce jazykového vzdělávání na léta 2017-2022“ a vícejazyčnosti ve školách je poskytovat pedagogickým pracovníkům i vyučujícím cizích jazyků metodickou podporu při prohlubování jejich jazykových i didaktických kompetencí v kontextu stále širšího využívání digitálních technologií a digitálních výukových systémů ve školách.

... Číst dál