Podpora ZUŠ

Cílem rezortního projektu Podpora ZUŠ  je sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a získávání aktuálních informací v jednotlivých oblastech základního uměleckého vzdělávání.
Rezortní projekt  navazuje a podporuje koncepci vzdělávací oblasti NIDV Umělecké vzdělávání. Tato oblast je členěna na 3 pilíře:

 • Pilíř A: Dvouletý program v každém kraji
  Jedná se o dvouletý cyklus odborných jednodenních vzdělávacích programů.
 • Pilíř B: Celoroční studia
  ​Tento pilíř v sobě shrnuje 3 studia pro pedagogické pracovníky ZUŠ:
  • Začínající učitel ZUŠ
  • Zkušený učitel ZUŠ
  • Management ZUŠ
 • Pilíř C: Celostátní program
  Celostátní programy jsou zastoupeny zejména setkáními pro jednotlivé obory ZUŠ.
... Číst dál