Významná historická výročí

Národní institut pro další vzdělávání realizoval a realizuje v posledních letech za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR řadu vzdělávacích programů věnovaných významným historickým výročím, která se vztahují se k velkým událostem a osobnostem našich dějin. Loni šlo o semináře a konference k výročí 600 let od úmrtí mistra Jana Husa, k odkazu a významu Karla IV. a ke stému výročí I. světové války. V následujících letech se nabídka bude rozšiřovat o výročí založení Československé republiky a roky 1948, 1968, 1989.

V rámci těchto vzdělávacích programů prezentujeme řadu zajímavých a inspirativních příspěvků jak od historiků a dalších odborníků na danou problematiku, tak od samotných učitelů. Sdílíme příklady dobré praxe, projekty, metodické a didaktické materiály a tipy vhodné pro výuku.

Vydané publikace: Karel IV. a jeho doba.

... Číst dál