Konference a významné akce NIDV

Název akce Termín konání Místo konání
Celostátní setkání učitelů hry na varhany na ZUŠ a SUŠ 25. února 2017 Olomouc

Celostátní seminář - Nové metody výuky o holocaustu

28. února 2017 Pardubice
Literární, historická a fotografická soutěž k holocaustu a rasismu Daniel 27. března 2017 Židovské muzeum Praha

Soutěž v jazyce latinském

6. dubna 2017 Gymnázium Arabská v Praze 6

Konverzační soutěž - v jazyce ruském

10. a 11. dubna 2017 Ruské středisko vědy a kultury v Praze 6

Soutěž v jazyce německém

18. a 19. dubna 2017

Goethe Institut v Praze, Velvyslanectví SRN

Konverzační soutěž v jazyce španělském

19. dubna 2017 Instituto Cervantes v Praze 2

Konverzační soutěž v jazyce anglickém

3., 4. a 22. května 2017 NIDV

Literární soutěž Náš svět

12. května 2017 Výstaviště – Svět knihy
Mezinárodní soutěž vědeckých prací Intel ISEF 14. – 19. května 2017 USA
Dějepisná olympiáda 15. – 19. května 2017 Brno
Konverzační soutěž v jazyce francouzském 29. května 2017 Francouzský kulturní institut

Mezinárodní soutěž EUSO (fyzika, chemie, biologie)

květen Dánsko
Celostátní setkání učitelů literárně dramatických oborů na ZUŠ

31. května až 2. června 2017

Uherské Hradiště
Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů (11. ročník) 2. – 3. června 2017 SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3, Praha 9

Výtvarná a literární soutěž - Evropa ve škole

15. a 16. června 2017 Český Krumlov
Olympiáda v českém jazyce 15. – 21. června 2017 Letní táborová základna
Středoškolská odborná činnost 16. – 18. června 2017 Boskovice
Soutěž v programování 23. – 25. června 2017 Hradec Králové

Společné bourání bariér (Podpora pedagogů při získávání kompetencí v oblasti inkluze)

29. – 31. srpna 2017 Kraj Vysočina, hotel Rytířsko
1. konference k intelektovému nadání: KORONA (NIDV spolupořadatel)

14. září 2017

Fakulta sociálních studií MU v Brně
Setkání národních skupin odborných garantů péče o nadané 19. září 2017 Pedagogická fakulta UK v Praze
Mezinárodní soutěž vědeckých středoškolských prací
European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) 2017
22. – 27. září 2017 Tallin, Estonsko

Celostátní konference Primární prevence rizikového chování

6. října
13. října 2017

MŠMT Praha
Krajský úřad Brno, CEJL

6. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách (Profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků, zkušenosti zemí EU)

5. října 2017
6. října 2017

Francouzský institut v Praze
Workshopy: NIDV, DZS
a kulturní instituty

Konference  „Tenkrát v r. 1968“
Události r. 1968 v širším kontextu čs., evropských  i světových dějin

18. října 2017 MŠMT

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváýme děti/žáky-cizince
Celostátní konference

20. října 2017 MŠMT

Kulatý stůl - Podpora ZUŠ

14. 11. 2017 Novoměstská radnice, Praha 2

Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách
6. konference s mezinárodní účastí

20. a 21. listopadu 2017

Hotel Jezerka Seč
Celostátní porada ředitelů DDM, středisek volného času a stanic zájmových činností 23. až 25. listopadu 2017 Hotel Jezerka Seč

3. mezinárodní konference k profesnímu rozvoji učitelů: Začínající učitel

30. listopadu 2017

Národní technická knihovna v Praze

 

... Číst dál