Letos tomu bude přesně 10 let od vstupu ČR do Evropské kosmické agentury ESA. Co nám přinesl? Kde začít? U podílu na fantastických kosmických misích zkoumajících Slunce, Mars i jiná vesmírná tělesa? Nebo snad u pozorování Země pomáhajícího chránit naše životní prostředí, předpovídat počasí a rychle varovat před přírodními pohromami? Anebo u rodící se soustavy navigačních satelitů Galileo? Tím by výčet zdaleka nekončil, právě naopak - vesmír je plný úžasu ke zkoumání, ale je v něm i naše současnost a budoucnost v podobě telekomunikací, navigace, ochrany Země nebo využití kosmických zdrojů. Už před pradávnými časy lidé zdvihali zraky k noční obloze a snažili se rozluštit její tajemství. Dnes ji pozorujeme vyspělými teleskopy, vysíláme ke vzdáleným tělesům sondy a dohlédneme až do dávné minulosti vesmíru ke galaxiím vzdáleným od nás miliardy světelných let. Vesmír také vždy sloužil jako obrovská inspirace pro umělce snažící se zachytit hvězdné nebe, Měsíc nebo pak i vzdálené planety. Provází nás od pradávna a spočívá v něm naše budoucnost. Zveme proto žáky ve věku od 9 do 18 let (včetně), aby se pokusili výtvarnou formou zachytit zajímavé kosmické objevy nebo události nebo jednu z možných podob naší kosmické budoucnosti v podobě "měsíční vesnice" navržené ředitelem ESA Janem Wörnerem, krátce zdůvodnili, proč si vybrali právě daný objev či téma, a zúčastnili se tak výtvarné soutěže Vesmír a my. Možné je využití jakékoli vizuální umělecké techniky (včetně např. vytvoření jednostránkového komiksu). Soutěž poběží od 12. 4. do 11. 6. 2018 (viz plná pravidla níže). Vítězové každé z dílčích kategorií (celkem čtyři podle věkové skupiny a zvoleného tématu) získají hodnotné ceny v podobě tematických knih, plakátů a dalších cen. Vítězné práce budou vystaveny na webu. Současně také budou mít vítězové přednostní možnost se zapojit do dalších programů NIDV s kosmickou tematikou. Průběh soutěže Zahájení: 12. 4. 2018 (výročí letu Jurije Gagarina, prvního člověka v kosmu - 12. 4. 1961) Uzávěrka příspěvků: 11. 6. 2018 (výročí prvního raketového startu s člověkem na palubě, Friederichem Stamerem - 11. 6. 1928) Vyhlášení vítězů: 18. 6. 2018 (výročí odhlasování vstupu ČR do ESA - 18. 6. 2008) Věkové kategorie 9 - 13 let 14 - 18 let Soutěžní témata Kosmické objevy Od chvíle, kdy Galileo pozvedl k obloze dalekohled a pozoroval měsíce Jupitera, přes Schiaparelliho pokusy o nakreslení mapu Marsu až po přistání lidí na Měsíci, vyslání sond na Mars, nalezení planet u jiných hvězd či změření vzdálenosti a rychlosti vzdalování jiných galaxií - zajímavých objevů a událostí spjatých s vesmírem je nespočítaně. Ať už jde o objev celé pozoruhodné galaxie nebo průzkum jediného kráteru na Marsu, anebo třeba příběh jednotlivého vědce či vědkyně, jde o fascinující historii. Vyberte si libovolný objev či událost v rámci tématu a v krátkém doprovodném textu ke svému výtvarnému dílu uveďte, proč jste si vybrali právě tento objev/událost, jaký má význam (klidně i pro vás osobně) a případně z jakých zdrojů jste při výběru čerpali. Návrat na Měsíc Od konce roku 1972, kdy skončily mise Apollo, na Měsíc znovu nevstoupila lidská noha - ale to se může v dohledné budoucnosti změnit. Různé státy i soukromé společnosti se přimlouvají za návrat lidí na Měsíc. Je mezi nimi i Evropská kosmická agentura a její ředitel Jan Wörner vytvořil vizi "měsíční vesnice" (Moon Village) sloužící k výzkumu a vývoji i průmyslu, na níž by spolupracovaly nejen různé země podobně jako na Mezinárodní kosmické stanici ISS, ale i soukromé firmy nebo instituce jako univerzity, neziskové organizace a jiné. Měsíc totiž může sloužit jak pro důležitý vědecký výzkum, tak testování technologií kosmických sídel, pohonu či využívání místních zdrojů pro budoucí základny například na Marsu nebo asteroidech. Na Měsíci bychom také například mohli zkoumat vliv dlouhodobého pobytu v nízké gravitaci na lidské zdraví, důležitý pro budoucí mise na Mars. Ve svém výtvarném díle můžete zpracovat jakýkoli díl budoucnosti výzkumu Měsíce. V krátkém doprovodném textu napište, proč jste si vybrali právě dané téma, jaký má význam (klidně i pro vás osobně) a případně z jakých zdrojů jste při výběru čerpali. Pravidla soutěže Každý žák smí poslat pouze jeden soutěžní příspěvek (nehledě na kategorii). Příspěvek musí být původní dílo (nikoli překreslení již existujícího díla) a musí se týkat zvoleného tématu soutěže. Příspěvky mohou být vytvořeny jakoukoli výtvarnou metodou a zaslány jako jeden obrázek v následujících formátech: JPG, PNG. Velikost souboru nesmí překročit 1 MB. Ke každému příspěvku je nutné přiložit také stručný text týkající se příslušného objevu, události či vyobrazení aktivit na Měsíci, jinak je příspěvek neplatný. Uzávěrka soutěže je o půlnoci 11. 6. 2018 středoevropského času (CET). Soutěž je otevřená všem žákům žijícím v ČR a studujícím zde, nehledě na jejich občanství, národnost apod. Zaslaním příspěvku autor souhlasí s možností zveřejnění na stránkách a sociálních sítí NIDV a poskytuje jej pod mezinárodní licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní. Příspěvky se zasílají výhradně přes webový formulář. Vítězové budou při zveřejnění výsledků kontaktováni e-mailem. Vyhodnocení Díla budou hodnocena odbornou porotou na základě jejich výtvarné stránky, práce se zvoleným tématem, originality a kvality doprovodného textu. Autoři pěti nejlépe hodnocených prací budou oceněni plakáty, knižními cenami a dalšími oceněními a budou mít přednostní možnost se zúčastnit kurzů a exkurzí NIDV s vesmírnou tematikou. Veškeré vítězné práce budou zveřejněny na těchto webových stránkách. Kontaktní osoba V případě otázek se obraťte na koordinátorku soutěže, Mgr. Julii Nekola Novákovou.   Zdroje k inspiraci Nevíš si rady, co nakreslit? Možná najdeš inspiraci právě zde Vzdálené světy (stránky autora Tomáše Petráska o sluneční soustavě a astrobiologii) Rudý Mars (popularizační stránky planetologa Petra Brože (nejen) o Marsu) Exoplanety.cz (stránky Petra Kubaly zaměřené na planety u jiných hvězd než Slunce) Astropis (popularizační časopis o kosmických tématech) Časopis Vesmír (obecně vědecko-popularizační časopis vč. kosmických témat) Oddělení kosmické fyziky AV ČR (pracoviště podílející se mj. na kosmických sondách Solar Orbiter, ExoMars a JUICE) Katedra geofyziky MFF UK (popularizační odkazy s planetologickými tématy) Osel.cz (obecně vědecko-popularizační web vč. kosmických témat) Technet.cz (obecně vědecko-popularizační web vč. kosmických témat) Nedd.cz (obecně vědecko-popularizační web vč. kosmických témat)