Národní institut pro další vzdělávání

  • je partnerem na cestě profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a institucí působících v oblasti volného času dětí a mládeže
  • garantuje dostupnost, kvalitu a komplexnost metodické podpory a vzdělávacích a konzultačních služeb
  • vytváří platformu pro sdílení informací, názorů a zkušeností mezi veřejností, regionálním školstvím, ministerstvem školství a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání a výchovy