Projekty mezinárodní spolupráce

Cílem projektů mezinárodní spolupráce NIDV je výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe se zahraničními partnery a přinášení nových impulzů do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v NNO. NIDV se nejčastěji podílí na realizaci mezinárodních projektů v rámci programu ERASMUS+, kde spolupracuje se zahraničními institucemi s obdobným odborným zaměřením. Zástupci NIDV se jako experti na profesní rozvoj pedagogických pracovníků účastní mezinárodních akcí v zahraničí, institut také spoluorganizuje tuzemské odborné konference, semináře, stáže i přednášky se zahraniční účastí.

... Číst dál