Publikace

Agrese a agresivita u dětí a ...

Agrese a agresivita u dětí a mládeže Zdeněk Martínek 2008

Agrese a agresivita u dětí a ...

Agrese a agresivita u dětí a mládeže Mgr. Monika Kubů, Mgr. Pavla Matoušková, PhDr. Pavel Mužík, Ph.D. 2008

Autoevaluace školy

Autoevaluace školy Radmila Zítková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Ústí nad Labem 2009

Balů a Mauglí

Balů a Mauglí Naděžda Tremlová, Jiří Zajíc 2010

Publikace představuje výsledky výzkumu Výchova k dobrovolnictví – mentoring.

Blýskání na časy

Blýskání na časy Svatava Šimková, Jiří Zajíc, Miroslav Žák

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Český žák - cizinec

Český žák - cizinec Lucie Slavíková-Boucher

Cesty k uznávání

Cesty k uznávání Daniela Havlíčková (ed.), Hana Řádová (ed.) 2012

Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy.

Cizí jazyky pro život

Cizí jazyky pro život kolektiv

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa Miroslav Bocan et al. 2012

Publikace popularizuje výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání i širší veřejnosti.

Děti, vedoucí, volný čas

Děti, vedoucí, volný čas Bedřich Hájek, Jaromír Harmach, 2004

Být vedoucím jakéhokoli oddílu, kroužku, klubu, sboru, týmu (a jaké všech­ny názvy dáváme malým, ale organizovaným dětským skupinám), to není jen funkce s oprávněním nosit na sobě případně v nějakém sdružení stejnokroj a získaná vyznamenání. Jde o děti a jde o jejich výchovu v čase, který patří hlavně jim (a jejich rodičům). A jaké ty děti a mladí budou? Na to se přece ptají i mnozí průměrní obča­né: „Uživí nás vůbec, až zestárneme?" děsí se často. Ukazuje se, že správnou odpověď hledají právě ti, kdo pro děti dělají dob­rovolně něco víc, než je v jejich povinnostech. Ti, kteří vědí, že dnešní mládí bude takové, jakým je naučíme být.

Etická výchova

Etická výchova Hana Ginterová,Světlana Hajdinová,Alena Legierská 2014

Etická výchova

Etická výchova Jarmila Plachá,Ivana Koutská,Kateřina Skořepová 2014

Etická výchova

Etická výchova Marie Navrátilová,Hana Brichová,Marcela Matějcová,Roman Bureš 2014

Etická výchova

Etická výchova Marie Navrátilová,Hana Brichová,Marcela Matějcová,Roman Bureš 2014

Etická výchova

Etická výchova Hana Ginterová,Světlana Hajdinová,Alena Legierská 2014

Etická výchova

Etická výchova Hana Ginterová,Světlana Hajdinová,Alena Legierská Rok vydání: 2014 ISBN 8087449541

Etická výchova

Etická výchova Květa Trčková,Romana Zemanová,Roman Bureš Rok vydání: 2014 ISBN 808744955X

Etická výchova

Etická výchova Jarmila Plachá,Ivana Koutská,Kateřina Skořepová Rok vydání: 2014 ISBN 8087449584

Evaluace ve školním vzdělávac...

Evaluace ve školním vzdělávacím programu mateřské školy Olga Pešková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava 2009

Hezky česky

Hezky česky Jana Táborková

Hezky česky II

Hezky česky II Jana Táborková Rok vydání:  ISBN 9788075780041

Hodnocení žáků základní školy

Hodnocení žáků základní školy Ctirad Drahorád,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň 2008

Hospitační a kontrolní činnos...

Hospitační a kontrolní činnost ředitele školy Jiřina Fajfrová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Karlovy Vary 2007

Implementační příručka

Implementační příručka Pavel Brabenec et al. 2015

Publikace slouží  jako uživatelská příručka k platformě  pro hodnocení a řízení kvality organizací vytvořené v rámci klíčové aktivity  Standardizace organizací neformálního vzdělávání.

Informační centra pro mládež ...

Informační centra pro mládež v ČR Kolektiv autorů NICM a REMIX 2010

Publikace přináší podrobné informace o působení informačních center v České republice, pojednává o náplni činnosti, jejich službách, o procesu národní certifikace kvality informačních center. Obsahuje adresář informačních center v ČR a poradí, jak založit „íčko“ ve Vašem městě.

Informační centra pro mládež ...

Informační centra pro mládež v EU Julie Čákiová, Lucie Jarolímková a Tomáš Hodač 2010

Publikace seznamuje s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež v Evropě a představuje dvě největší zastřešující organizace – ERYICU a Eurodesk.

Inspirace z přírody

Inspirace z přírody kolektiv Rok vydání: 

Já chci do oddílu

Já chci do oddílu Svatava Šimková 2012

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.

K některým problémům vzdělává...

K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ Jaromír Hališka 2007

Karel IV. a jeho doba

Karel IV. a jeho doba Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Ing. Ivana Dvořáková, Mgr. Jakub Chaloupka, PhDr. Kateřina Kubínová, PhD.,Mgr. Pavel Martinovský, PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., Mgr. et MgA. Iva Vachková, PhD.

Odborná publikace k 700. výročí narození Karla IV. pro pedagogické pracovníky, která zahrnuje výběr příspěvků z krajských a celostátních vzdělávacích programů k tomuto významnému výročí a který by umožnil jejich trvalejší využití v pedagogické praxi.

Každodennost na hranicích mez...

Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR 1960 - 1989 Kolektiv

Kompendium anotací vybraných ...

Kompendium anotací vybraných závěrečných prací studia pro ředitele škol a školských zařízení 2008

Kompetence v neformálním vzdě...

Kompetence v neformálním vzdělávání Daniela Havlíčková, Kamila Žárská 2012

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Kompetence výchovných poradců...

Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Antonín Mezera,Šárka Došková 2010

Kontrolní a hospitační činnos...

Kontrolní a hospitační činnost zástupce ředitele školy Miroslava Cinkaničová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň 2008

Metodika - Kompetence, Kvalit...

Metodika - Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce Daniela Havlíčková 2015-04-10

Nebylo nic zadáno

Metodika pro podporu tvorby š...

Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání 2009

Jednotlivé díly této metodiky obsahují náměty pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu a středisku volného času. Přidali jsme i několik obecných informací, které považujeme za důležité pro jeho zpracování. Naše návrhy a doporučení, doplněná konkrétními ukázkami, nejsou určeny k převzetí, ale k inspiraci. Nechceme vám nic vnucovat a připravit vás tak o možnost vlastní tvořivé práce, neboť každé školské zařízení je svébytné a jeho školní vzdělávací program nemůže nikdo vytvořit lépe než vy sami. Pokud vám tato příručka usnadní práci, splnila svůj účel.

Mít přehled

Mít přehled Eli Geisslerová et al. 2012

Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. ...

Možnosti využití činnostního ...

Možnosti využití činnostního učení ve speciální základní škole Andrea Marušová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Pardubice 2008

Na křižovatce kultur

Na křižovatce kultur Svatava Šimková, Jiří Zajíc 2010

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Nová role učitele, podstata a...

Nová role učitele, podstata a specifika osobnostně sociálního rozvoje Lenka Radová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň 2010

Odborník na řešení školní šik...

Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně PaedDr. Michal Kolář

Publikace je metodickým textem a je určena frekventantům průlomového kurzu na řešení školní šikany a kyberšikany. Absolvování kurzu umožňuje získat skutečným zájemcům ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany. První a třetí část textu poskytuje informaci o vlastním kurzu a nastiňuje vizi pětiúrovňového koncepčního vzdělání pro odborníky na řešení šikany. Ve druhé části je k dispozici zhuštěná a přehledná speciální teorie, která se přímo váže k řešení šikanování. Čtvrtá část zahrnuje materiály pro dílny a nácviky ve skupině. Poslední část se týká požadavků na získání kvalifikace odborníků první úrovně.

Olina - implementační příručk...

Olina - implementační příručka 2015 Pavel Brabenec,Tomáš Machalík

Příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím systému Olina

Patříte mezi nás

Patříte mezi nás Svatava Šimková, Jiří Zajíc 2010

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.

Pedagog = manažer?

Pedagog = manažer? Jaroslav Jindra ,Romana Michaela Michalíková

Publikace představuje obsah a metody inovovaného tříletého manažerského vzdělávacího programu Funkční studium určeného vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací pracujícím s dětmi a mládeží.

Pedagogické střípky

Pedagogické střípky Petra Bláhová (ed.) 2011

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Pedagogické střípky II.

Pedagogické střípky II. Petra Bláhová (ed.)

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Pedagogické střípky III.

Pedagogické střípky III. Petra Bláhová (ed.) 2012

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Plán ředitele školy pro hospi...

Plán ředitele školy pro hospitační činnost Renata Špačková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava 2009

Podpora práce začínajících uč...

Podpora práce začínajících učitelů Milan Bareš 2009

Pohádkové vzdělávání 2

Pohádkové vzdělávání 2 2009

Tato kniha slouží k široké zájmové orientaci dětí, které prostřednictvím tvořivých her budeme postupně seznamovat s nejrůznějšími druhy činností. Cílem této knihy je poskytnout dětem dostatek příležitosti k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti. Všechny náměty, které jsou zde uvedeny, mají charakter tvořivého hraní a většina z nich navazuje zábavnou formou na praktické využití již získaných znalostí a dovednosti z vyučování. Mají oddychový a rekreační charakter. Náměty zde uvedené jsou vyzkoušené s dětmi ve školní družině, a proto je nabízím pro inspiraci všem, kteří chtějí připravit dětem rozmanitou náplň volnočasových aktivit. Kniha a náměty jsou určeny pro práci s dětmi mladšího školního věku. Hry a soutěže lze na základě fantazie, možností či podmínek daného školského zařízení libovolně kombinovat a upravovat. Knihu mohou využít učitelé a vychovatelé k naplnění volného času dětí v zájmových kroužcích, ve školní družině, na táborech či školách v přírodě.

Poradce autoevaluace

Poradce autoevaluace Mgr. Kamila Bobysudová

Prázdninová škola češtiny

Prázdninová škola češtiny Blanka Jaurisová a Martina Pánová

Projekty v rámci školních vzd...

Projekty v rámci školních vzdělávacích programů Alena Poleníková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň 2009

Psychohygiena a její význam v...

Psychohygiena a její význam v životě ředitele školy Anna Schwarzová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Ostrava 2007

Sada minimálních kompetenčníc...

Sada minimálních kompetenčních profilů Kolektiv autorů 2011

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Sada vzdělávacích programů a ...

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe Michaela Přílepková (ed.),Hana Řádová (ed.)

Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání. Autory programů postavených na základě předem definovaných minimálních kompetenčních profilů jsou zástupci nestátních neziskových organizací, kteří je ověřovali ve svých sdruženích v roce 2011. 

Sada vzdělávacích programů a ...

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II Hana Řádová 2012

Inovované vzdělávací programy a příklady dobré praxe se vám představují v jedné z posledních publikací projektu Klíče pro život.

Sborník Daniel

Sborník Daniel Kolektiv Rok vydání:  ISBN 9788075780065

Sborník oceněných prací literární části soutěže Daniel

Sborník Daniel

Sborník Daniel Rok vydání:  ISBN 9788086956909

Sborník oceněných prací literární soutěže Daniel

Sborník Daniel 2014

Sborník Daniel 2014 kolektiv Rok vydání:  ISBN 9788087449479

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Zuzana Sýkorová (ed.) 2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Mediální výchova a medializace Vojtěch Černý (ed.) 2012

Publikace sestává z deseti vybraných příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializace.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Multikulturní výchova Jiří Ježek (ed.) 2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství Vojtěch Černý (ed.) 2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, které se jich osobně dotýkají.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Výchova k dobrovolnictví Jiří Tošner (ed.) 2012

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání Jan Sýkora (ed.) 2012

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání.

Sborník souhrných pozic v NNO

Sborník souhrných pozic v NNO Hana Řádová (ed.) 2012

Publikace shrnuje pracovní pozice v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a představuje minimální kompetenční profily pro tyto pozice doplněné o výčet měkkých kompetencí.

Sebeevaluační nástroje

Sebeevaluační nástroje Pavel Trantina, Daniela Havlíčková 2012

Publikace provádí procesem poznávání kompetencí, které jednotlivci získávají při práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a představuje vybrané nástroje pro zhodnocení těchto kompetencí.

Sociální parazitizmus v probl...

Sociální parazitizmus v problematice dětského domova Milan Opravil,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava 2008

Společně tvoříme svět

Společně tvoříme svět Mgr. Jiří Zajíc

Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Publikace provází pedagoga (oddílového vedoucího, vychovatele v družině či školním klubu nebo vedoucího kroužku) cestou od samotného dítěte a jeho bezprostředního okolí ve stále širších okruzích až k celku naší planety. Na každé úrovni se zabývá několika zásadními principy, jejichž naplňování je nezbytné pro úspěšnou výchovu lidské svobody ke skutečné dospělé formě charakterizované odpovědností a solidaritou.

Správní rozhodnutí ředitele s...

Správní rozhodnutí ředitele střední školy Josef Crha,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava 2009

Studium Koordinátor školního ...

Studium Koordinátor školního vzdělávacího programu Dalibor Dudek,Jaroslav Kotal 2008

Tábory a další zotavovací akce

Tábory a další zotavovací akce 2008

Táboření patřilo vždy k vrcholům činnosti dětských organizací a letní tábory byly vždy fenoménem naší republiky. Nikde jinde na světě nemají letní tábory takovou tradici a úroveň jako u nás. Tábor (nebo jakákoli jiná zotavovací akce) nesmí být jen prostým odkladištěm dětí, aby si rodiče doma odpočinuli a užili si dovolenou. Pokud souhlasíte s tím, že tábor by měl pro děti být místem dobrodružství, poznání, ale i místem výchovného působení dospělých, je tahle knížka určena právě pro vás. V praxi totiž znamená dlouhé hodiny plánování a příprav. Možná zde najdete návody, rady a triky, které vám ty zmíněné hodiny práce zpříjemní, nebo dokonce i zkrátí.

Talent a nadání

Talent a nadání Jitka Fořtíková 2009

Talent nad zlato

Talent nad zlato Jiří Zajíc 2010

Publikace představuje výsledky výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace...

Talent nad zlato, aneb, Všich...

Talent nad zlato, aneb, Všichni o talentované pracovníky stojí, ale-- Jiří Zajíc 2009-12-01

Publikace představuje výsledky výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 – 19 let) v přírodovědných a technických oborech. Určeno vedoucím skupin mládeže, pedagogickým pracovníkům a pedagogům volného času.

Teatro del cielo e della terra

Teatro del cielo e della terra Rok vydání: 1620 ISBN OCLC:719035456

Vícejazyčná lingvistická term...

Vícejazyčná lingvistická terminologie kolektiv

Virtualita a realita

Virtualita a realita Mgr. Svatava Šimková

Publikace nabízí výsledky výzkumu Informovanost a participace mládeže.

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity 2009

Jde o knihu, která se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti, což v našem státě stále patří k velmi vzácným jevům. Navíc, zaměřuje svou pozornost na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

Výchova k myšlení v evropskýc...

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PhDr. Jana Stará, Ph.D.

Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky. Metodická příručka obsahuje řadu námětů do výuky. Její ambicí však není shromáždit co nejvíce konkrétních učebních úloh a aktivit, které jsou obsaženy v četných publikacích a výstupech projektů. Příručka usiluje o to, aby při jejím čtení čtenář přemýšlel o argumentech, proč tuto oblast vzdělávání ve výuce posilovat a jakým způsobem. Nabízí tedy učitelům podněty k přemýšlení, které jim snad pomohou rozhodnout se dobrovolně, zodpovědně a kompetentně přinášet a systematicky zařazovat do výuky na základní škole důležitá témata.

Výzkum implementace metody CL...

Výzkum implementace metody CLIL v České republice 2011 Mgr. Monika Kubů, Mgr. Pavla Matoušková, PhDr. Pavel Mužík, Ph.D.

Význam praktické výuky chemie...

Význam praktické výuky chemie a školní vzdělávací program Marie Solárová 2007

Základy lektorské práce

Základy lektorské práce Otakar Jíra (vedoucí), 2004

Publikace je určena všem, kdo začínají a nevědí si v některé z lektorských činností rady, ale především těm, kteří budou lektory učit, jak mají své lek­torské ego prezentovat tak, aby to bylo užitečné adresátům jejich sdělení. A o to se tady budeme na následujících stránkách pokoušet. Jestli se vám takto prezentovaný úmysl bude líbit, sdělte to ostatním. Jestli nebudete s něčím souhlasit, řekněte to nám.

Změna je život II

Změna je život II Tomáš Machalík,Jaroslav Jindra

Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2011.