Publikace

Agrese a agresivita u dětí a ...

Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Zdeněk Martínek
2008

Agrese a agresivita u dětí a ...


Agrese a agresivita u dětí a mládeže Mgr. Monika Kubů, Mgr. Pavla Matoušková, PhDr. Pavel Mužík, Ph.D. ...

Autoevaluace školy

Autoevaluace školy
Radmila Zítková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Ústí nad Labem
2009

Balů a Mauglí

Balů a Mauglí
Naděžda Tremlová, Jiří Zajíc
2010

Publikace představuje výsledky výzkumu Výchova k dobrovolnictví – mentoring.

Blýskání na časy

Blýskání na časy
Svatava Šimková, Jiří Zajíc, Miroslav Žák

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Český žák - cizinec


Český žák - cizinec Lucie Slavíková-Boucher

...

Cesty k uznávání

Cesty k uznávání
Daniela Havlíčková (ed.), Hana Řádová (ed.)
2012

Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy.

Cizí jazyky pro život


Cizí jazyky pro život kolektiv

...

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa
Miroslav Bocan et al.
2012

Publikace popularizuje výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání i širší veřejnosti.

Děti, vedoucí, volný čas


Děti, vedoucí, volný čas Bedřich Hájek, Jaromír Harmach, 2004

Být vedoucím jakéhokoli oddílu, kroužku, klubu, sboru, týmu (a jaké všech­ny názvy dáváme malým, ale organizovaným dětským skupinám), to není jen funkce s oprávněním nosit na sobě případně v nějakém sdružení stejnokroj a získaná vyznamenání. Jde o děti a jde o jejich výchovu v ...

Etická výchova

Etická výchova
Hana Ginterová,Světlana Hajdinová,Alena Legierská
2014

Etická výchova

Etická výchova
Jarmila Plachá,Ivana Koutská,Kateřina Skořepová
2014

Etická výchova

Etická výchova
Marie Navrátilová,Hana Brichová,Marcela Matějcová,Roman Bureš
2014

Etická výchova

Etická výchova
Marie Navrátilová,Hana Brichová,Marcela Matějcová,Roman Bureš
2014

Etická výchova

Etická výchova
Hana Ginterová,Světlana Hajdinová,Alena Legierská
2014

Evaluace ve školním vzdělávac...


Evaluace ve školním vzdělávacím programu mateřské školy Olga Pešková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava ...

Hezky česky


Hezky česky Jana Táborková

...

Hodnocení žáků základní školy


Hodnocení žáků základní školy Ctirad Drahorád,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň 2008

...

Hospitační a kontrolní činnos...


Hospitační a kontrolní činnost ředitele školy Jiřina Fajfrová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Karlovy Vary ...

Implementační příručka

Implementační příručka
Pavel Brabenec et al.
2015

Publikace slouží  jako uživatelská příručka k platformě  pro hodnocení a řízení kvality organizací vytvořené v rámci klíčové aktivity  Standardizace organizací neformálního vzdělávání.

Informační centra pro mládež ...

Informační centra pro mládež v ČR
Kolektiv autorů NICM a REMIX
2010

Publikace přináší podrobné informace o působení informačních center v České republice, pojednává o náplni činnosti, jejich službách, o procesu národní certifikace kvality informačních center. Obsahuje adresář informačních center v ČR a poradí, jak založit „íčko“ ve Vašem městě.

Informační centra pro mládež ...

Informační centra pro mládež v EU
Julie Čákiová, Lucie Jarolímková a Tomáš Hodač
2010

Publikace seznamuje s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež v Evropě a představuje dvě největší zastřešující organizace – ERYICU a Eurodesk.

Já chci do oddílu

Já chci do oddílu
Svatava Šimková
2012

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.

K některým problémům vzdělává...

K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ
Jaromír Hališka
2007

Karel IV. a jeho doba


Karel IV. a jeho doba Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Ing. Ivana Dvořáková, Mgr. Jakub Chaloupka, PhDr. Kateřina Kubínová, ...

Každodennost na hranicích mez...


Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR 1960 - 1989 Kolektiv ...

Kompendium anotací vybraných ...


Kompendium anotací vybraných závěrečných prací studia pro ředitele škol a školských zařízení 2008

...

Kompetence v neformálním vzdě...

Kompetence v neformálním vzdělávání
Daniela Havlíčková, Kamila Žárská
2012

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Kompetence výchovných poradců...

Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením
Antonín Mezera,Šárka Došková
2010

Kontrolní a hospitační činnos...

Kontrolní a hospitační činnost zástupce ředitele školy
Miroslava Cinkaničová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň
2008

Metodika - Kompetence, Kvalit...


Metodika - Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce Daniela Havlíčková ...

Metodika pro podporu tvorby š...


Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání ...

Mít přehled

Mít přehled
Eli Geisslerová et al.
2012

Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. ...

Možnosti využití činnostního ...


Možnosti využití činnostního učení ve speciální základní škole Andrea Marušová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Pardubice ...

Na křižovatce kultur

Na křižovatce kultur
Svatava Šimková, Jiří Zajíc
2010

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Nová role učitele, podstata a...


Nová role učitele, podstata a specifika osobnostně sociálního rozvoje Lenka Radová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň ...

Odborník na řešení školní šik...


Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně PaedDr. Michal Kolář ...

Olina - implementační příručk...

Olina - implementační příručka 2015
Pavel Brabenec,Tomáš Machalík

Příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím systému Olina

Patříte mezi nás

Patříte mezi nás
Svatava Šimková, Jiří Zajíc
2010

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.

Pedagog = manažer?

Pedagog = manažer?
Jaroslav Jindra ,Romana Michaela Michalíková

Publikace představuje obsah a metody inovovaného tříletého manažerského vzdělávacího programu Funkční studium určeného vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací pracujícím s dětmi a mládeží.

Pedagogické střípky

Pedagogické střípky
Petra Bláhová (ed.)
2011

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Pedagogické střípky II.

Pedagogické střípky II.
Petra Bláhová (ed.)

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Pedagogické střípky III.

Pedagogické střípky III.
Petra Bláhová (ed.)
2012

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Plán ředitele školy pro hospi...

Plán ředitele školy pro hospitační činnost
Renata Špačková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava
2009

Podpora práce začínajících uč...

Podpora práce začínajících učitelů
Milan Bareš
2009

Pohádkové vzdělávání 2


Pohádkové vzdělávání 2 2009

...

Poradce autoevaluace


Poradce autoevaluace Mgr. Kamila Bobysudová

...

Prázdninová škola češtiny


Prázdninová škola češtiny Blanka Jaurisová a Martina Pánová ...

Projekty v rámci školních vzd...


Projekty v rámci školních vzdělávacích programů Alena Poleníková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň 2009

...

Psychohygiena a její význam v...


Psychohygiena a její význam v životě ředitele školy Anna Schwarzová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Ostrava ...

Sada minimálních kompetenčníc...

Sada minimálních kompetenčních profilů
Kolektiv autorů
2011

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Sada vzdělávacích programů a ...

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe
Michaela Přílepková (ed.),Hana Řádová (ed.)

Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání. Autory programů postavených na základě předem definovaných minimálních kompetenčních profilů jsou zástupci nestátních neziskových organizací, kteří je ověřovali ve svých sdruženích v roce 2011. 

Sada vzdělávacích programů a ...

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II
Hana Řádová
2012

Inovované vzdělávací programy a příklady dobré praxe se vám představují v jedné z posledních publikací projektu Klíče pro život.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Zuzana Sýkorová (ed.)
2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Mediální výchova a medializace
Vojtěch Černý (ed.)
2012

Publikace sestává z deseti vybraných příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializace.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Multikulturní výchova
Jiří Ježek (ed.)
2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství
Vojtěch Černý (ed.)
2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, které se jich osobně dotýkají.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Výchova k dobrovolnictví
Jiří Tošner (ed.)
2012

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání
Jan Sýkora (ed.)
2012

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání.

Sborník souhrných pozic v NNO

Sborník souhrných pozic v NNO
Hana Řádová (ed.)
2012

Publikace shrnuje pracovní pozice v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a představuje minimální kompetenční profily pro tyto pozice doplněné o výčet měkkých kompetencí.

Sebeevaluační nástroje

Sebeevaluační nástroje
Pavel Trantina, Daniela Havlíčková
2012

Publikace provádí procesem poznávání kompetencí, které jednotlivci získávají při práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a představuje vybrané nástroje pro zhodnocení těchto kompetencí.

Sociální parazitizmus v probl...

Sociální parazitizmus v problematice dětského domova
Milan Opravil,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava
2008

Společně tvoříme svět


Společně tvoříme svět Mgr. Jiří Zajíc

...

Správní rozhodnutí ředitele s...


Správní rozhodnutí ředitele střední školy Josef Crha,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava 2009

...

Studium Koordinátor školního ...


Studium Koordinátor školního vzdělávacího programu Dalibor Dudek,Jaroslav Kotal 2008

...

Tábory a další zotavovací akce


Tábory a další zotavovací akce 2008

Táboření patřilo vždy k vrcholům činnosti dětských organizací a letní tábory byly vždy fenoménem naší republiky. Nikde jinde na světě nemají letní tábory takovou tradici a úroveň jako u nás. Tábor (nebo jakákoli jiná zotavovací akce) nesmí být jen prostým odkladištěm dětí, aby si rodiče doma ...

Talent a nadání


Talent a nadání Jitka Fořtíková 2009

...

Talent nad zlato

Talent nad zlato
Jiří Zajíc
2010

Publikace představuje výsledky výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace...

Talent nad zlato, aneb, Všich...

Talent nad zlato, aneb, Všichni o talentované pracovníky stojí, ale--
Jiří Zajíc
2009-12-01

Publikace představuje výsledky výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 – 19 let) v přírodovědných a technických oborech. Určeno vedoucím skupin mládeže, pedagogickým pracovníkům a pedagogům volného času.

Vícejazyčná lingvistická term...


Vícejazyčná lingvistická terminologie kolektiv

...

Virtualita a realita

Virtualita a realita
Mgr. Svatava Šimková

Publikace nabízí výsledky výzkumu Informovanost a participace mládeže.

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

2009

Jde o knihu, která se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti, což v našem státě stále patří k velmi vzácným jevům. Navíc, zaměřuje svou pozornost na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

Výchova k myšlení v evropskýc...


Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PhDr. Jana Stará, Ph.D. ...

Výzkum implementace metody CL...


Výzkum implementace metody CLIL v České republice 2011 Mgr. Monika Kubů, Mgr. Pavla Matoušková, PhDr. Pavel Mužík, Ph.D. ...

Význam praktické výuky chemie...


Význam praktické výuky chemie a školní vzdělávací program Marie Solárová 2007

...

Základy lektorské práce


Základy lektorské práce Otakar Jíra (vedoucí), 2004

Publikace je určena všem, kdo začínají a nevědí si v některé z lektorských činností rady, ale především těm, kteří budou lektory učit, jak mají své lek­torské ego prezentovat tak, aby to bylo užitečné adresátům jejich sdělení. A o to se tady budeme na následujících stránkách pokoušet. ...

Změna je život II


Změna je život II Tomáš Machalík,Jaroslav Jindra

...