Pedagogické střípky

Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Petra Bláhová (ed.)

Říká se, že dobré inspirace není nikdy dost… Ráda bych oslovila všechny pedagogy bez rozdílu věku a „odsloužených“ let, bez rozdílu, zda pracují s dětmi a mládeží ve svém pracovním či volném čase, bez rozdílu, zda se věnují sportovním aktivitám, pracují se skupinou dětí ve školní družině nebo třeba modelují z keramické hlíny… Ráda bych oslovila všechny pedagogy, kteří se své práci věnují s láskou a vnímají v ní prostor a zároveň zodpovědnost za to, kam se naše nejmladší generace posouvá, jak se vyvíjí a jaké osobnosti produkuje. Ráda bych oslovila vás pedagogy, kteří hledáte nové cesty, nové nápady a nové podněty pro svoji práci a představila vám tento „klíčovský“ sborník pedagogických projektů vzniklých jako výstup z I . ročníků Studia pedagogiky volného času realizovaného v rámci projektu Klíče pro život, který uskutečňují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

Cena: Zdarma ke stažení