Sada minimálních kompetenčních profilů

pro pozice v nestátních neziskových organizacích v oblasti práce s dětmi a mládeží

Kolektiv autorů

Jedná se o důležité celospolečenské téma, o problematiku vzdělávání a zkvalitňování využívání volného času dětí a mládeže. Jde o oblasti členité a zajímavé, podnětné a přínosné, avšak také nesnadné a někdy nedoceňované. Pomocí naší aktivity změníme k lepšímu nutné předpoklady k tomu, aby se volnočasové aktivity stávaly významným celoživotním činitelem. A to se týká zejména v oblasti vytváření podpor, zejména podpory vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží, kteří se podílejí na rozvoji osobnosti, sociálním začleňování, rozvoji individuálních předpokladů nebo životních ambicí dětí a mládeže, kteří pomáhají tyto cesty rozvoje zpřístupňovat dětem a mládeži. Tato klíčová aktivita nastavuje nový směr v oblasti neformálního i zájmového vzdělávání a uznávání neformálního vzdělávání v souvislosti s požadavky aktivní politiky zaměstnanosti, se změnami na trhu práce a rovněž se Strategií celoživotního učení ČR.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

 

Cena: Zdarma ke stažení