Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Michaela Přílepková (ed.),Hana Řádová (ed.)

Tato publikace navazuje na publikaci Sada minimálních kompetenčních profilů (MKP) pro pozice v nestátních neziskových organizacích (NNO) v oblasti práce s dětmi a mládeží (NIDM, 2011). Minimální kompetenční profily byly informačním podkladem pro tvorbu vzdělávacích programů, optimálním obecným základem, ze kterého mohla jednotlivá sdružení čerpat to, co odpovídá jejich potřebám a jejich vzdělávání. V rámci tvorby a ověřování vzdělávacích programů měla každá organizace možnost upravit si MKP s ohledem na svá specifika. MKP jsou maximální svým výčtem kompetencí, tj. znalostí a dovedností, ale nejsou v ní určeny úrovně rozvinutí jednotlivých kompetencí. Určení výběru, počtu znalostí, dovedností a jejich úrovně bude vždy vycházet z potřeb vzdělávání v dané organizaci, z analýzy potřeb účastníků vzdělávacího programu. Proto chcete-li lépe pochopit obsah určitého vzdělávacího programu a výběr konkrétních cílů a kompetencí, doporučuji zároveň pracovat s výše zmíněnou publikací, vytvoříte si tak komplexní obraz. Pro každého vzdělavatele může být tato publikace pouze inspirací nebo přímo prostředkem k vytvoření vlastního vzdělávacího programu ve své organizaci. I příklady dobré praxe navazující na vzdělávací programy mají stejnou strukturu. Příklady dobré praxe přibližují některou z her či jiných metod neformálního vzdělávání, postup komunikace s účastníky nebo jiný aspekt vzdělávacího programu, který tvůrci daného vzdělávacího programu považovali za nejlepší, nejzajímavější či nejlépe využitelný v praxi.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

Cena: Zdarma ke stažení