Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II

Hana Řádová (ed.)

Tato publikace navazuje na publikaci Sada minimálních kompetenčních profi lů (MKP) pro pozice v nestátních neziskových organizacích (NNO) v oblasti práce s dětmi a mládeží (NIDM, 2011). MKP představují optimální obecný základ, ze kterého mohla jednotlivá sdružení čerpat to, co odpovídá jejich potřebám, cílům, vybrané cílové skupině. V rámci tvorby a ověřování vzdělávacích programů měla každá organizace možnost upravit si MKP tak, aby vyhovoval cílům organizace, cílům zaměřeným na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí účastníků, včetně požadavků na účastníky. Upravený MKP pak prolíná celým obsahem vzdělávacího programu. Výchozí MKP, ze kterých si vzdělavatelé měli možnost vybrat kompetence, jsou maximální svým výčtem, ale nejsou v nich určeny úrovně rozvinutí jednotlivých kompetencí. Určení výběru, počtu znalostí, dovedností a měkkých kompetencí i jejich úrovní bude vždy vycházet z potřeb vzdělávání v dané organizaci, z analýzy potřeb účastníků vzdělávacího programu, ze samotných cílů vzdělávacího programu pro vybranou cílovou skupinu.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

Cena: Zdarma ke stažení