Sebeevaluační nástroje

aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží

Pavel Trantina, Daniela Havlíčková

Tato sada sebeevaluačních nástrojů vás provede procesem poznávání kompetencí, jež jste už díky aktivitám s dětmi a mládeží (ať již v pozici aktivních účastníků a členů sdružení či pracovníků organizací) získali, ale i tím, jak se dále rozvíjet a jak kompetence „přeložit“ do jazyka potenciálních zaměstnavatelů. Základem sebepoznání vaší „přidané hodnoty“ na trhu práce je kvalitní sebeevaluace, tedy strukturované zamyšlení se nad sebou samým z mnoha možných úhlů. Pomocí otázek, na které hledáte odpovědi, pomocí sběru „důkazů o praxi“, s jejichž pomocí si skládáte své osobní portfolio, tím vším si vytváříte soubor argumentů, jež využijete při svém představování budoucím zaměstnavatelům. Možné cesty k sebepoznání jsou obsahem publikace, kterou držíte v rukou. Při jejím vytváření jsme využili podkladů ze zahraničí a upravili jsme je pro české prostředí. Vedle zahraničních příkladů byl v rámci projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání vyvinut také jeden domácí nástroj – tzv. Osobní kompetenční portfolio. Zařazen je v závěru publikace.

Více o publikaci


 

Bibliografické údaje

Cena: Zdarma ke stažení