Balů a Mauglí

aneb "Můžeme být dítěti kamarádem?"

Naděžda Tremlová, Jiří Zajíc

Ve výzkumu, o němž v této publikaci referujeme, šlo především o dva
hlavní cíle:

 • Na základě získaných dat stanovit základní typy mentoringových vztahů a vyhodnotit jejich charakteristiky.
 • Zjistit, co v mentoringovém programu charakterizuje potenciálně rizikové vztahy.

Kromě toho sledoval výzkum i následující dílčí cíle:

 • Vytvořit hodnotící nástroje pro zjišťování kvality mentoringových vztahů.
 • Zjistit, čím jsou charakteristické jiné než kvalitní vztahy, které program vytváří, čím se liší od vztahů kvalitních.
 • Vytvořit metodiku pro vedení kvalitních mentoringových vztahů v profesionální přípravě mentorů

  Více o publikaci


  Bibliografické údaje

   

  Cena: Zdarma ke stažení