Cesty k uznávání

Sborník příspěvků z Konference k uznávání neformálního vzdělávání

Daniela Havlíčková (ed.), Hana Řádová (ed.)

Příspěvkem ke snaze o co největší propojenost zmíněných aktérů byla také Konference k uznávání neformálního vzdělávání, která se konala ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 v Praze. Tématem konference i tohoto sborníku je problematika uznávání neformálního vzdělávání, která úzce souvisí s konceptem celoživotního učení. Jedná se o téma aktuální pro českou společnost, jde však zároveň o téma celoevropské.
Problematika uznávání neformálního vzdělávání je zpracovávána jako jedna z klíčových aktivit projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, který společně od roku 2009 realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

 

Cena: Zdarma ke stažení