Kompetence v neformálním vzdělávání

Miroslav Bocan et al.

Publikace se snaží zachytit hodnotový svět dnešních dětí. Jak ale chápat samotné hodnoty? Obecně nazýváme hodnotou to, co je pro člověka důležité. Ovšem mezi tím, co si člověk myslí, že je pro něj důležité, a tím, co je opravdu podstatné, může být ve skutečnosti někdy dost velký rozdíl. I na to je třeba brát zřetel při čtení následujících stránek. Každý z nás si totiž někdy sám o sobě dělá představy, které úplně neodpovídají tomu, jaký opravdu je. Zjišťování hodnot podle toho, co lidé sami o sobě říkají – tedy co uvedou do dotazníku, je tudíž dobrým ukazatelem toho, co si o sobě myslí, ale ne vždy toho, jací skutečně jsou. Vezměme v úvahu známou skutečnost, že za posledních 20 let ve všech výzkumech hodnot vyšlo, že pro drtivou většinu lidí je u nás nejdůležitější hodnotou dobrá rodina. Jak to ale, že se tolik rodin rozpadá? Dnes končí rozvodem už víc než polovina uzavíraných manželství… Ukazuje se, že hodnoty mají přinejmenším dvojí a dosti různý charakter: jeden typ ukazuje, co by „mělo být“, takové hodnoty vyjadřují naše ideály. Druhý typ hodnot naopak zahrnuje to, co je pro nás opravdu důležité (aniž si to třeba uvědomujeme) – tedy to „co je“. Tato úskalí výzkumu hodnot platí i u dětí. Možná ještě výrazněji, neboť zvlášť těch nejmladších se navíc na mnoho věcí nemůžete ptát tak přímo jako dospělých.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

 

Cena: Zdarma ke stažení