Informační centra pro mládež v ČR

Kolektiv autorů NICM a REMIX

ICM jsou místa, která anonymně a bezplatně poskytují komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí, na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace mají odpovídat zásadám Evropské charty informací pro mládež. Jestli se schcete dozvědět další podrobnosti o informačních centrech pro mláděž, tak je právě tato publikace určena por vás.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

Cena: Zdarma ke stažení