Sborník příkladů dobré praxe

Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zuzana Sýkorová (ed.)

Soubor deseti příkladů dobré praxe realizovaný různými organizacemi činnými v zájmovém a neformálním vzdělávání. Uvedené příklady dobré praxe jsou určeny ke studijním účelům pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání a dalším zájemcům.
Všechny tyto příklady dobré praxe mají společné téma, prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

 

Cena: Zdarma ke stažení