Význam praktické výuky chemie a školní vzdělávací program