Sborník příkladů dobré praxe

Mediální výchova a medializace

Vojtěch Černý (ed.)

Sborník příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializac ebyl vytvořený v rámci projektu Klíče pro život. Tyto vybrané příklady mají sloužit jako ukázka možných podob neformálního vzdělávání a inspirace či návodů pro to, jak je možné uchopit téma mediální výchovy a medializace. Zároveň ukazují, jak lze toto téma vhodně využít pro komplexní rozvoj klíčových kompetencí. Svým pojetím jde o studijní materiál, který mohou pedagogičtí pracovníci z organizací pro zájmové vzdělávání a pracovníci pracující s dětmi a mládeží využít jako námět při své další práci.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

Cena: Zdarma ke stažení