Sborník příkladů dobré praxe

Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání

Jan Sýkora (ed.)

V publikaci je soubor textů, které dokumentují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání. Všechny tyto příklady dobré praxe byly realizovány v rámci průřezového tématu „Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání“ projektu Klíče pro život1. Uvedené příklady dobré praxe jsou určeny ke studijním účelům pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání a dalším zájemcům.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

 

Cena: Zdarma ke stažení