Sborník příkladů dobré praxe

Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanstvíí

Vojtěch Černý (ed.)

V průřezovém tématu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství projektu Klíče pro život jsme se zaměřili na podporu takových kompetencí dětí a mládeže, které jim umožní aktivní účast na společenském a politickém životě. Takových kompetencí je celá řada. Děti by po absolvování vzdělávacího programu měly být schopny orientovat se lépe ve veřejném životě. Měly by umět hledat a zpracovávat si takové zdroje informací, které jim umožní chápat a interpretovat příčiny životní situace nejen své, ale také situaci a postoje druhých lidí. Měly by být schopny tyto odlišnosti respektovat, dokázat je využít jako zdroj inspirace, o kterém se v demokratické společnosti vede diskuse. Zároveň s tím si osvojí takové dovednosti, které jim umožní vhodně argumentovat a obhajovat své vlastní názory před autoritami ztělesněnými rodiči nebo pedagogy, ale i zástupci veřejných institucí.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

 

Cena: Zdarma ke stažení