Sborník příkladů dobré praxe

Multikulturní výchova

Jiří Ježek (ed.)

Sborník příkladů dobré praxe průřezového tématu Multikulturní výchova, které vznikly v rámci projektu Klíče pro život. Tyto příklady dobré praxe jsou svým pojetím studijním materiálem, který mohou pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníci pracující s dětmi a mládeží v NNO využít jako náměty při své další práci. Dovolujeme si uvést tento sborník krátkým představením myšlenek a úvah, které nás při supervizi jednotlivých projektů i při snaze uchopit celé téma provázely.

Více o publikaci


Bibliografické údaje

cena: zdarma ke stažení