Metodický kurz pro výuku angličtiny v heterogenních skupinách žáků Šablona II/2.2. c) pro MŠ a ZŠ

Podtitul:
Šablona II/2.2. c) pro MŠ a ZŠ 
Termín konání:
od 4. října 2017 - březen 2018, středy 15.00 - 17.15 
Místo konání:
NIDV Plzeň, Čermákova 18 
Lektor:
Mgr. Šárka Karpíšková 
Doporučeno:
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ 
Počet hodin:
32 
Cena:
2900 
Garant:
Mgr. Lucie Holacká - holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, mobil: 775 571 657
Číslo programu:
P28-03-14-172 
Číslo akreditace:
MSMT-744/2017-1-151 

Anotace:

Metodický kurz upřednostňuje komunikační přístup výuky, kombinuje prvky starších úspěšných přínosných metod jako je tréning výslovnosti, znázorňování a vizualizace, s novými strategiemi a aktivitami obohacené o nejnovější technické nástroje, efektivní využití moderních komunikačních a informačních technologií a využití volně dostupných internetových zdrojů. Tyto metody s různou škálou úrovní náročnosti umožňují ve třídě práci s dětmi, žáky jak nadanými, tak s dětmi a žáky se specifickými poruchami učení. Atraktivnost výukových aplikací podpoří motivaci žáků, dosažené úspěchy, podpoří sebedůvěru k dalším postupům. Důraz je kladen na schopnost improvizace – v praktickém použití má větší váhu než gramatické struktury. Výstupy obsahují kromě samotných aktivit také plán hodiny nebo zvoleného časového úseku včetně logického řazení různých fází hodiny a následný komentář reflektující silné i slabé stránky daného postupu. Slovní zásoba a konkrétní témata budou přizpůsobena věkové kategorii dítěte, žáka.Výstupem je metodické portfolio účastníka s aktivitami pro jazykovou výuku ve formě pracovních listů a návrhů příprav hodin.Obsah programu je rozdělen do čtyř modulů, výuka bude probíhat formou čtyř 8 hodinových seminářů (1 seminář = 1 modul). modul M1: orientace v jazykovém prostředí podle věkových skupin; propojení jazyka s denními rituály, s pohybovými aktivitami - příkazy a instrukce v cizím jazyce, slovní zásoba spojená s pohybem, tělem, forma napodobování, her, soutěžímodul M2: specifikace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; metodické postupy při výuce cizího jazyka dětí, žáků SVP; individuální výuka žáků s poruchou učení, deskové hry, kartičky, vizualizace, tématické výrobky, malba, rytmické říkanky, dramatizacemodul M3: využití internetových zdrojů, webové stránky podporující výuku cizích jazyků, DUM - digitální učební materiály, server YouTube modul M4: identifikace jazykově nadaného žáka; výukové strategie výuky nadaného žáka, podpora kreativity dítěte, žáka; formy brainstormingu, CLIL, projektová výuka


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: