Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT podzim 2018 - podzim 2019

Podtitul:
podzim 2018 - podzim 2019 
Termín konání:
říjen 2018 - prosinec 2019, konkrétní termíny výuky budou upřesněny po sestavení studijní skupiny 
Místo konání:
NIDV Hradec Králové, Luční 460 
Lektor:
Lektoři NIDV 
Doporučeno:
pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům VOŠ 
Počet hodin:
250 
Cena:
16960 
Garant:
Mgr. Markéta Palečková - paleckova@nidv.cz, tel.: 495 514 803, mobil: 778 546 754
Číslo programu:
A08-05-18-181 
Číslo akreditace:
MSMT-6516/2017-1-405 

Anotace:

Vzdělávací program vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a navazující vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium je organizačně a časově je rozloženo do tří semestrů a je koncipováno formou blended learningu. Celkový rozsah studia je 250 hodin, prezenčně 100 hodin a formou e-learningu 150 hodin. Témata přímé výuky se prolínají s distančním studiem. Studium je ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce. Obsah studia:
 • Aktuální zdroje informací a výukových objektů na Internetu

 • Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa

 • Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT

 • Informační systém školy, webová prezentace školy

 • Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole

 • Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)

 • Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

 • Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP

 • Vedení školních žákovských projektů

 • Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace

 • Počítač a volný čas dětí a mládeže

 • Principy a možnosti počítačových sítí

 • Užití ICT ve speciální pedagogice

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – matematika a její aplikace (volitelné)

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – fyzika a technické aplikace (volitelné)

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – cizí jazyky (volitelné)

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – multimédia (volitelné)

 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – grafické aplikace (volitelné)Z pěti volitelných modulů účastník vybírá a absolvuje tři. Podmínkou úspěšného absolvování studia je minimálně 80% účast na prezenční výuce, úspěšné složení všech průběžných dílčích úkolů v prezenčním i e-learningovém studiu, vypracování závěrečné práce a její obhajoba a úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí.


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: