Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul:
 
Termín konání:
září 2017 - červen 2018 
Místo konání:
ZŠ Heyrovského Olomouc 
Lektor:
Mgr. Ludmila Balíková 
Doporučeno:
pedagogům ZŠ 
Počet hodin:
60 
Cena:
2000 
Garant:
Dagmar Sobotková - sobotkova@nidv.cz, tel.: 731 503 728, mobil: 731 503 728
Číslo programu:
U22-03-21-172 
Číslo akreditace:
MSMT-25243/2016-1-731 

Anotace:

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými výukovými materiály lektora. 


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: