Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

Podtitul:
 
Termín konání:
bude upřesněno (zahájení po naplnění) 
Místo konání:
NIDV Jihlava, Zborovská 3 
Lektor:
 
Doporučeno:
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času 
Počet hodin:
60 
Cena:
5500 
Garant:
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - proksova@nidv.cz, tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo programu:
U20-03-24-172 
Číslo akreditace:
MSMT-25243/2016-1-731 

Anotace:

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na ZŠ a SŠ a na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si rozšíří slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků, běžné gramatické prostředky v rámci snadno předvídatelných situací a procvičovat správnou výslovnost. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, zápor

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, předměty

PRAKTICKÁ AJ: abeceda

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jména

SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jména

PRAKTICKÁ AJ: osobní informace

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmena

SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: kolik je hodinTematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, can/can´t

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, zaměstnání,

PRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí?

Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: jaké je datum

Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin

GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, zájmena

SLOVNÍ ZÁSOBA: slovesa, hotel

PRAKTICKÁ AJ: Orientace ve městě


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: