Brána jazyků otevřená/ 80 hodin - španělský jazyk A2

Podtitul:
 
Termín konání:
září 2019 - prosinec 2020 
Místo konání:
NIDV Hradec Králové, Luční 460 
Lektor:
Mgr. Daniela Marcjaniková 
Doporučeno:
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času 
Počet hodin:
80 
Cena:
Garant:
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz, tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu:
B68-03-18-192 
Číslo akreditace:
MSMT-32832/2018-1-932 

Anotace:

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento kurz je určen pro vytvoření znalosti základních gramatických pravidel a konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se ve španělském jazyce. Účastníci budou hovořit o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás, o zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na úrovni A2. Výukové materiály bude lektor čerpat z učebnice „Španělština nejen pro samouky“, nové 4. vydání, Vydavatelství LEDA. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách ve 40 výukových týdnech. Výběr z gramatické části: výslovnost, rod, člen, osobní zájmena, tykání a vykání, množné číslo, pády, předložky, číslovky, člen u názvů dní, číslovky řadové, slovesa, nepravidelná slovesa (např. "hacer", "venir" atd.), rozkazovací způsob kladný, nepravidelná slovesa např. „ir, oír“, budoucí čas, minulý čas, tázací zájmena, vztažná zájmena, tázací a vztažná příslovce, předložkové vazby, spojky „e, u“, minulý čas dokonavý, vyjadřování dějů minulých, jak psát dopis, příčestí, pomocné sloveso „haberů, infinitiv složený, předpřítomný čas atd.Vybraná témata:

1. První setkání: představování, osobní informace, rodina, zájmy, povolání

 2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy

 3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest

 4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy

 5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba

 6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování

 7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost

 8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny

 9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení

 10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové

 11. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství

 12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace

 13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy

 14. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly

 15. Reálie země cílového jazyka

 16. Komunikační technologie, média


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: