Vzdělávání

NIDV připravuje a organizuje programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro všechny druhy a typy škol v celé ČR, dále se nově zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců přímo řízených organizací (PŘO) a na vzdělávání pracovníků v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

Nabídka DVPP je rozdělena do vzdělávacích oblastí:

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Střední vzdělávání
 • Management škol
 • Jazykové vzdělávání
 • ICT
 • Studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
  • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
  • Studium pedagogiky
  • Studium pro asistenty pedagoga
  • Kvalifikační studium pro pedagogy volného času
 • Studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
  • Koordinátor ICT
  • Koordinátor ŠVP
  • Didaktické studium jazyků
 • Konzultační centra k realizaci ŠVP ZV a PV
 • Umělecké vzdělávání
 • Vzdělávání zaměstnanců PŘO
 • Zájmové a neformální vzdělávání
... Číst dál